2006 Winners

WINNERS OF 2006

<strong>SHN JUAY SHI YUN</strong>
Earth

SHN JUAY SHI YUN

<strong>JESSICA SUE YUN LIM</strong>
Air

JESSICA SUE YUN LIM

<strong>GIN TAN CHUEE</strong>
Water

GIN TAN CHUEE

<strong>JESSIE XUE YAN</strong>
Fire

JESSIE XUE YAN